Title
Vervroegd cassatieberoep tegen arresten van de KI over inzage in het strafdossier
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1998/1999) , p. 1530-1532
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Arbitragehof, 24 juni 1998
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)