Publication
Title
Vervroegd cassatieberoep tegen arresten van de KI over inzage in het strafdossier
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 1530-1532
Note
General: Noot onder Arbitragehof, 24 juni 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017