Title
I. de Weerdt: Zeerecht: grondbeginselen van het Belgisch privaatrechtelijk zeerecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1998/1999)
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle