Publication
Title
Belemmeringen van het vrije goederenverkeer in de EG door particulieren: de verplichting tot ingrijpen van de Lid-Staten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 187-190
Note
General: Noot onder H.v.J., 9 december 1997, zaak C-265/95 (Commissie tegen Frankrijk)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference