Title
Belemmeringen van het vrije goederenverkeer in de EG door particulieren: de verplichting tot ingrijpen van de Lid-Staten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1998/1999) , p. 187-190
ISSN
1782-3463
General
Noot onder H.v.J., 9 december 1997, zaak C-265/95 (Commissie tegen Frankrijk)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle