Publication
Title
De kamer van inbeschuldigingstelling als controleorgaan van het gerechtelijk onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62 :15 (1998/1999) , p. 490-500
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference