Publication
Title
Integraal waterbeheer in Vlaanderen: concept, methodologie en structuren: tussentijds rapport
Author
Institution/Organisation
Instituut voor Milieukunde
Language
Dutch
Publication
s.l. : 1998
Volume/pages
89 p.
Note
Studieopdracht Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het Vlaams Integraal Wateroverlegcomit‚ (VIWC), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference