Publication
Title
Instemming met een medische handeling bij een minderjarige patiënt
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift
Publication
1992
Volume/pages
(september 1992) , p. 39-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference