Publication
Title
Het Belgische werkloosheidsstelsel: een evaluatie vanuit sociaal-zekerheids- en arbeidsmarktperspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
In banen geleid: nieuwe vormen van sturing op de arbeidsmarkt in België en Nederland / Hoof, van, J. [edit.]
Publication
Amsterdam : Elsevier , 1999
Volume/pages
p. 185-210
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference