Title
Overheidsaansprakelijkheid bij schending van de formele motiveringsplicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1998/1999) , p. 296-298
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Brussel, 23 april 1996
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle