Title
Vernietiging van de geschillenprocedure inzake provincie- en gemeentebelastingen zoals geregeld in de wet van 24 december 1996Vernietiging van de geschillenprocedure inzake provincie- en gemeentebelastingen zoals geregeld in de wet van 24 december 1996
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Brussel,
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
11(1998):3, p. 191-220
ISSN
0775-3217
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)