Publication
Title
Paul van Ostaijen avant-garde modernist?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. - Gent, 1944, currens
Publication
Gent : Snoeck-Ducaju & zoon , 1998
ISSN
0774-286X
Volume/pages
51 (1998) , p. 23-40
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference