Publication
Title
De eigendom van het wild en de jachtvergunning: of, het onderscheid tussen rechtsvordering en recht om te procederen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Te PAS: opstellen aangeboden aan Prof. mr. P.A. Stein
Publication
Deventer : Kluwer , 1992
Volume/pages
p. 253-271
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference