Publication
Title
Studie over zorgbehoefte en kwaliteit van zorg van terminale patiënten binnen de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus: luik 2: redenen voor opname in ..., doorverwijzing of ontslag van ..., de Palliatieve Eenheid
Author
Language
Dutch
Publication
Wilrijk : Universitaire Instelling Antwerpen , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference