Publication
Title
Studie over zorgbehoefte en kwaliteit van zorg van terminale patiënten binnen de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus: luik 3: betrokkenheid van huisartsen wiens patiënten op de Palliatieve Eenheid verblijven
Author
Language
Dutch
Publication
Wilrijk : Universitaire Instelling Antwerpen, 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference