Publication
Title
De voorzienbare schade als uitgesloten risico in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (noot onder Rb. Kortrijk 18 juni 1996)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 1998
ISSN
1372-3170
Volume/pages
(1998/1999), p. 160-163
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 24.01.2011