Publication
Title
Voorkomen van astma, rhinitis en atopisch eczeem bij schoolgaande kinderen en hun familieleden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 1999
ISSN
0371-683X
Volume/pages
55(1999), p. 491-495
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference