Publication
Title
Overdracht van de naakte eigendom van een bedrijfsmiddel: geen herziening van de BTW-aftrek (noot onder Rb. Ieper, 09.01.1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1998
Volume/pages
(1997/1998) , p. 191-193
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference