Publication
Title
IJzeren Rijn en Betuwelijn: concurrenten of lotgenoten? Naar een debat op de juiste sporen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift vervoer & recht. - Deventer
Publication
Deventer : 1999
ISSN
1383-8849
Volume/pages
4 (1999) , p. p. 112-116
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference