Publication
Title
'A government of laws, not of men'? Over recht, macht en de democratische legimiteit van rechtsvorming door de rechter: een toepassing in de context van trias politica en vage normen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekrechtelijke kronieken. - Brugge
Publication
Brugge : 1999
ISSN
1379-0323
Volume/pages
(1999) , p. 173-201
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference