Publication
Title
Multi-etnisch schoolteam, vrije personeelskeuze en gelijke behandeling. Enkele vingeroefeningen (noot onder Arbitragehof 34/98, 1 april 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 1998
ISSN
0778-0443
Volume/pages
1(1998/1999), p. 1-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference