Publication
Title
Objectieve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging, volgens het Belgische recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Risicoaansprakelijkheid voor milieuschade / Braams, W.Th.
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 1992
Volume/pages
p. 81-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference