Publication
Title
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden en andere werknemers en van ambtenaren voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : Story-Scientia , 1992
ISSN
0082-4313
Volume/pages
(1992) , p. 89-133
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference