Publication
Title
Moderne mens offert niet meer(recensie van: Laurens ten Kate (red.). 1991. Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille. Leuven: Garant)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trouw
Publication
1991
Volume/pages
30 augustus 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference