Title
Moderne mens offert niet meer(recensie van: Laurens ten Kate (red.). 1991. Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille. Leuven: Garant)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Philosophy
Publication type
review
Publication
Source (journal)
Trouw
Volume/pages
30 augustus 1991()
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle