Publication
Title
De aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgische burgerlijk recht
Publication
1992
Volume/pages
(1992) , p. 65-76
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference