Title
De aansprakelijkheid van de Staat voor foutieve handelingen van magistraten principieel aanvaard door het Hof van Cassatie: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgische burgerlijk recht
Volume/pages
(1992) , p. 65-76
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle