Publication
Title
Commentaar bij artikel 35 (overgangsbepaling) van de Wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Author
Language
Dutch
Source (book)
Artikelsgewijze commentaar erfrecht, schenkingen en testamenten / Coene, M. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer , 1992
Note
Losbl.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference