Title
Het begrip 'gespecialiseerde verkoper' en de beoordeling in abstracto van de onoverwinnelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper Het begrip 'gespecialiseerde verkoper' en de beoordeling in abstracto van de onoverwinnelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
56(1992/1993) , p. 432-434
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cass., 7 december 1990
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle