Publication
Title
Het begrip 'gespecialiseerde verkoper' en de beoordeling in abstracto van de onoverwinnelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
56 (1992/1993) , p. 432-434
Note
Noot onder Cass., 7 december 1990
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference