Title
Het begrip 'gespecialiseerde verkoper' en de beoordeling in abstracto van de onoverwinnelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
56(1992/1993) , p. 432-434
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cass., 7 december 1990
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle