Publication
Title
Nietigverklaring en schadevergoeding in het kader van het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
1782-3463
Volume/pages
55(1991/1992), p. 1084-1085
Note
General: Noot onder Cass., 21 december 1990
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference