Publication
Title
Bedrijfsleven en gezinsleven: transformaties van maatschappelijke bouwstenen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het kostwinnersmodel voorbij? Naar een nieuw basismodel voor de arbeidsdeling binnen de gezinnen / Dongen, van, W. [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 1998
Volume/pages
p. 137-153
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference