Publication
Title
Ik ben een god in 't diepst van mijn gedachten : over het individu in de groep
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van rêverie tot ideologie: een multiversum van de psychotherapie / Dehing, G. [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference