Publication
Title
Relatie tussen bodem- en strooiselkwaliteit en de spinnenfauna van Vlaamse bossen: een eerste analyse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging
Publication
1998
Volume/pages
13 :3 (1998) , p. 58-76
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference