Publication
Title
Een normatief model voor de planning van exportbevorderende activiteiten van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel: onderzoek in opdracht van de vroegere Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie, RUCA, september 1992
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : RUCA , 1992
Volume/pages
101 p.
Note
Eindrapport met bijlagen en samenvatting
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference