Publication
Title
Televisiekijkgedrag, programmavoorkeur en persoonlijkheidskenmerken: de rol van affectintensiteit en neiging tot nadenken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Communicatie
Publication
1998
Volume/pages
27 :1 (1998) , p. 2-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference