Publication
Title
De calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585): een politiek-bestuurlijke analyse (1)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 1996/1998 / Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde
Publication
Antwerpen : Provinciebestuur , 1999
Volume/pages
p. 76-77
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference