Publication
Title
Democratie, desinformatie en burgerschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
De stenen tafelen: een nieuwe moraal voor burgers en overheid / Jurgens, E. [edit.]
Publication
Baarn : Gooi & Sticht , 1992
Volume/pages
101-112
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference