Publication
Title
Juridische aspecten van de hulp van derden in arbeidsongevallen en gemeen recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Consilio manuque / Belgische Vereniging voor Verzekeringsraadsgeneesheren; Association belge des médecins-conseils d'assurances. - Tervuren, 1974 - 1994
Publication
Tervuren : Association belge des médecins conseils d'assurance , 1992
ISSN
0770-3015
Volume/pages
(maart/juni 1992) , p. 55-75
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference