Publication
Title
Omgaan met spanningen bij het groepsmatig werken met probleemjongeren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Alert / Brusselse Raad voor het Leefmilieu. - Brussel
Publication
Brussel : 1999
ISSN
0777-6918
Volume/pages
25 :4 (1999) , p. 49-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference