Publication
Title
Evolutie van de procesvoering voor de Vredegerechten in Vlaanderen (1796-1990): samenvatting van een rechtssociologisch onderzoek in drie vredegerechten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
61:35(1998), p. p. 1241-1246
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference