Publication
Title
Beschouwingen bij de temporele werking van wetten in de inkomstenbelastingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht zonder omwegen: fiscale opstellen aangeboden aan prof. dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag / Peeters, Bruno [edit.]
Publication
Gent : Larcier, 1999
ISBN
2-8044-0528-1
Volume/pages
p. 83-102
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference