Publication
Title
Beschouwingen bij de temporele werking van wetten in de inkomstenbelastingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht zonder omwegen: fiscale opstellen aangeboden aan prof. dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag / Peeters, Bruno [edit.]
Publication
Gent : Larcier , 1999
ISBN
2-8044-0528-1
Volume/pages
p. 83-102
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference