Publication
Title
Shortsea shipping in Belgisch perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Maritiem symposium ter gelegenheid van de honderdjarige viering van de Belgische Zeevaartbond en de vijftigjarige viering van de Vereniging van de Reserveofficieren van de Marine, 22 oktober 1999 / Belgische Zeevaartbond
Publication
Gent : 1999
Volume/pages
p. 18 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference