Title
Rekeningrijden: de merites van een gedifferentiëerde heffing op het autogebruik
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
bookPart
Publication
Groningen :Stichting Ruimtelijke Economie, [*]
Source (book)
Differentiatie in de vervoerseconomie: liber amicorum voor prof. dr. H.C. Kuiler ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn openbare les als privaat-docent aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam op 22 april 1997 / Polak, J.B. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle