Publication
Title
Rekeningrijden: de merites van een gedifferentiëerde heffing op het autogebruik
Author
Language
Dutch
Source (book)
Differentiatie in de vervoerseconomie: liber amicorum voor prof. dr. H.C. Kuiler ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn openbare les als privaat-docent aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam op 22 april 1997 / Polak, J.B. [edit.]
Publication
Groningen : Stichting Ruimtelijke Economie , 1998
Volume/pages
p. p. 99-113
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference