Publication
Title
Microcomputerprogrammatuur voor documentatie en bibliotheek: 1992 update: vergelijking van software voor conversie, opslag & ontsluiting en thesaurusgebruik
Author
Language
Dutch
Publication
's-Gravenhage : VOGIN , 1992
ISBN
90-72037-07-3
Volume/pages
138 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference