Publication
Title
Het Europees mededingingsrecht en de groepsvrijstellingen voor Lijnvaart-conferences en -consortia: een vraag naar contesteerbaarheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Hubert Libert
Publication
Antwerpen : Maklu, 1999
Volume/pages
p. p. 557-584
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference