Publication
Title
Het Europees mededingingsrecht en de groepsvrijstellingen voor Lijnvaart-conferences en -consortia: een vraag naar contesteerbaarheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Hubert Libert
Publication
Antwerpen : Maklu , 1999
Volume/pages
p. p. 557-584
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference