Publication
Title
De familiale niche in de perinatale gezondheid: complementariteit van kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migrantenonderzoek voor de toekomst: huldeboek Ruud F. Peeters / Foblets, M.C. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1997
Volume/pages
p. p. 109-131
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference