Publication
Title
De opzegging door België van het Haagse verdrag van 15 juni 1955 nopens de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toetoepasselijke wet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
DAOR : internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht. - Bruxelles
Publication
Bruxelles : 1999
ISSN
1379-3217
Volume/pages
50 (1999) , p. p. 45-47
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference