Publication
Title
Actieve specifieke immunotherapie (ASI) bij patiënten met een coloncarcinoom: verpleegkundige aspecten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Grenzen verleggen, bakens verzetten!
Publication
1999
Volume/pages
18(1999), p. 69
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference