Publication
Title
Zijn onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en externe controle op de werking van de rechterlijke macht onverenigbaar met elkaar?
Author
Language
Dutch
Source (book)
60 maal recht en 1 maal wijn: liber amicorum prof. dr. Jean Van Houtte / Loon, van, Francis [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1999
Volume/pages
p. 313-322
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference