Publication
Title
Gezelle vandaag
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Scot: tijdschrift van de Vereniging voor Heemkunde Schoten / Vereniging voor Heemkunde [Schoten] - Schoten
Publication
Schoten : 1998
Volume/pages
26 :100 (1998) , p. 107-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference