Publication
Title
Rondom het sterfbed van Lubbert ten Busch: de moderne devoten en de pest te Deventer in 1398
Author
Language
Dutch
Source (book)
De pest in de Nederlanden: medisch historische beschouwingen 650 jaar na de zwarte dood
Publication
Brussel : 1999
Volume/pages
p. 141-158
Note
(Academia Regia Medicinae, dissertationes, series historica; 7)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference