Publication
Title
Tussen realiteit en utopie: de Derde Weg als concept in de DDR: een inhoudelijk onderzoek met nadruk op de periode 1989-90
Author
Language
Dutch
Source (series)
Proefschriften , 971
Publication
Antwerpen : Universitaire Instelling Antwerpen , 1996
Volume/pages
3 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference