Publication
Title
Het dividendbeleid van Belgische ondernemingen: toetsing van het regressiemodel van Lintner in functie van de dividendgrootte
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper , 1998:1
Publication
Antwerpen : RUCA , 1998
Volume/pages
21 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference