Publication
Title
De naleving van de neerleggingstermijnen i.v.m. de enkelvoudige jaarrekening: een empirische analyse voor de periode 1992-1996
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwartaalschrijft accountancy & bedrijfskunde
Publication
1999
Volume/pages
24 :2 (1999) , p. 3-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference